Vizitë në biznese. Diskutim për lehtësitë fiskale që kanë hyrë në fuqi prej Janarit 2021.

  • 02/04/2021
  • Qarku Vlore
  • Ministrja e Financave, Pjesemarres te tjere
  • Ministrja e Financave, Pjesemarres te tjere