Inspektim punimesh rruga e Korpusit, Shkodër.

  • 01/04/2021
  • 12.00
  • Rruga e Korpusit
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Përfaqësues të tjerë
  • Pjesmarrës të tjerë