Vizitë në gjimnazin “Mahir Domi”, Elbasan. 

  • 01/04/2021
  • 16:00
  • Gjimnazi “Mahir Domi”, Elbasan.
  • Ministrja Kushi, Drejtore e Zyrës Arsimore.
  • Ministrja Kushi, Drejtore e Zyrës Arsimore.