Takim me banorët e zones rajonin nr.2  për Bypassin e madh

  • 06/04/2021
  • 11-00
  • Rajoni nr.2 Berat
  • Kryetari i Bashkise, etj
  • banoret e rajonit nr.2