Takim  elektoral ne  Rajonit Nr 2 Berat 

  • 06/04/2021
  • 18-30
  • Rajoni nr.2 Berat
  • Kryetari i Bashkise, etj
  • banoret e rajonit nr.2