1. Akad. c, Kompozitorët shkodranë, pionierë të krijimit të

gjinive të mëdha muzikore: simfonia – Zadeja, opera – Jakova, baleti –

Daija dhe koncerti instrumental – Pjetër Gaci.

2. Studiuesi Zija Vuka, Kemi muzikën, që të mos vdesim – një

jetëshkrim i Pjetër Gacit.

3. Prof. Eno Koço, Pjetri, violinisti dhe kompozitori në mbresat e mia.

4. Prof. Lorenc Radovani, Pjetër Gaci, violinisti dhe pedagogu.

5. Moment muzikor

6. Dr. Mikaela Minga, Pjetër Gaci dhe kënga shqiptare.

7. Përshëndetje e znj. Tamara Kudrickaja-Gaci.1. Akad. Vasil. S. Tole, Kompozitorët shkodranë, pionierë të krijimit të
gjinive të mëdha muzikore: simfonia – Zadeja, opera – Jakova, baleti –
Daija dhe koncerti instrumental – Pjetër Gaci.
2. Studiuesi Zija Vuka, Kemi muzikën, që të mos vdesim – një
jetëshkrim i Pjetër Gacit.
3. Prof. Eno Koço, Pjetri, violinisti dhe kompozitori në mbresat e mia.
4. Prof. Lorenc Radovani, Pjetër Gaci, violinisti dhe pedagogu.
5. Moment muzikor
6. Dr. Mikaela Minga, Pjetër Gaci dhe kënga shqiptare.
7. Përshëndetje e znj. Tamara Kudrickaja-Gaci.1. Akad. Vasil. S. Tole, Kompozitorët shkodranë, pionierë të krijimit të
gjinive të mëdha muzikore: simfonia – Zadeja, opera – Jakova, baleti –
Daija dhe koncerti instrumental – Pjetër Gaci.
2. Studiuesi Zija Vuka, Kemi muzikën, që të mos vdesim – një
jetëshkrim i Pjetër Gacit.
3. Prof. Eno Koço, Pjetri, violinisti dhe kompozitori në mbresat e mia.
4. Prof. Lorenc Radovani, Pjetër Gaci, violinisti dhe pedagogu.
5. Moment muzikor
6. Dr. Mikaela Minga, Pjetër Gaci dhe kënga shqiptare.
7. Përshëndetje e znj. Tamara Kudrickaja-Gaci.
  • 31/03/2021
  • 11:00
  • Akademia e Shkencave, Salla "Aleks Buda"
  • Akad. Vasil. S. Tole, Tamara Kudrickaja-Gaci,
  • Pjesëmarrje e kufizuar dhe online, (me prezencën e medias)