Konference per shtyp ne lidhje me masat qe po ndermerr Bashkia Durres ne kuader te pergatitjeve per sezonit turistik.

  • 02/04/2021
  • 09:30
  • Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres dhe pjesmarres te tjere