Dhurimi shtepie nje familjeje te pastreh.

  • 03/04/2021
  • 09:30
  • Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres dhe pjesmarres te tjere