Takim me banorët e rajonit nr.1 per për ujësjellësin ne kete zone 

  • 05/04/2021
  • 12-00
  • Rajoni nr.1 Berat
  • Kryetari i Bashkise, etj
  • Banoret e rajonin nr.1