Takim   me banorët e rajonit nr.3 për problematikat në kete zonë

  • 05/04/2021
  • 16-30
  • Rajoni nr.3 Berat
  • Kryetari i Bashkise, etj
  • banoret e rajonit nr.3