Takim me banoret e lagjia rreth Bypassin te vogel ne kuader te realizimit te projektit te nisur nga Bashkia Berat ne vitin 2020

  • 05/04/2021
  • 10-00
  • Rajoni nr.1 Berat
  • Kryetari i Bashkise, etj
  • Banoret e rajonin nr.1 dhe te zones qe preken nga Bypassi