Inspektim punimesh rruga At Gjergj Fishta, Shkodër.

  • 30/03/2021
  • 13.00
  • Shkodër
  • Kryetari i Bashkisë Shkoder, përfaqësues të tjerë
  • Pjesmarrës të tjerë