Vizitë dhe bashkëbisedim i Kryeministrit në disa objekte biznesi.

  • 02/04/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë