Inspektim i Kryeministrit lidhur me zhvillimin e procesit të vaksinimit kundër COVID 19 sipas planit të vaksinimit.

  • 01/04/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë