Inspektim i Kryeministrit lidhur me vazhdimësinë e procesit të vaksinimit kundër Covid 19.

  • 03/04/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë