Bashkëbisedim i Kryeministrit me qytetarë të ndryshëm.

  • 03/04/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë