Ditën e diel, datë 28 mars, nëpërmjet një aktiviteti publik të transmetuar në të gjitha mediat e vendit, me praninë e Kryeministrit Edi Rama, ministrit të Shtetit për Rindërtim, Arben Ahmetaj dhe ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, kryebashkiaku Erion Veliaj, nënshkroi kontratat e porosive për përfituesit e banesave në lagjen e re KombinArt si pasojë e tërmetit të 26 nëntorit 2019.

Aktet Provuese:

Link: https://www.balkanweb.com/nis-nenshkrimi-i-kontratave-per-familjet-qe-do-te-strehohen-ne-lagjen-e-re-kombinart-veliaj-marrin-prone-me-vlere-te-shtuar/

Link: https://www.youtube.com/ëatch?v=OEVIhHn5pcc&t=68s

Nënshkrimi në aktivitet publik të Kontratave të Porosisë si pasojë e tërmetit të 26 nëntorit 2019 bie në kundërshtim nenin 1, pika 1.1, shkronja “d” të Vendimit nr 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku parashikohet shprehimisht se:

Veprimtari të ndaluara për tu promovuar” janë veprimtaritë publike sipas përkufizimit të nenit 2, të këtij vendimi, për të cilat janë vënë rishtazi apo posaçërisht në dispozicion, apo janë transferuar fonde publike jo sipas planit buxhetor të miratuar, në periudhën 4 (katër) mujore para datës së zgjedhjeve dhe që përfshijnë:

d) mbështetjen dhe promovimin e objekteve të rindërtuara ose në proces rindërtimi për shkak të fatkeqësive natyrore.

Për sa mësipër kerkojmë nga ana Juaj, shqyrtimin e rastit dhe marrjen e masave sipas parashikimeve të Vendimit Nr 9, datë 24.12.2020 “Për rregullat për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, kategoritë e veprimtarive të ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes dhe përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore para zgjedhjeve”.