Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve për përmirësimin e infrastrukturës në qark.

  • 04/04/2021
  • Qarku Elbasan
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë