Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve për përmirësimin e infrastrukturës.

  • 02/04/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë