Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve në infrastrukturë, pjesë e procesit të rindërtimit.

  • 01/04/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë