Inspektim i Ministres në shkollën profesionale

  • 30/03/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja e Financave, Të tjerë
  • Ministrja e Financave, Të tjerë