Inspektim i Kryeministrit pranë objekteve bujqësore.

  • 02/04/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit