Bashkëbisedim me fermerë të qarkut të Vlorës në lidhje me politikat e financimit të qeverisë, naftës pa taksa e lehtësirave të tjera fiskale

  • 30/03/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja e Financave, Të tjerë
  • Ministrja e Financave, Të tjerë