Vizitë dhe  bashkëbisedim i Kryeministrit në disa pika biznesi.

  • 30/03/2021
  • Qarku Shkodër
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë