Takim dhe bashkëbisedim i Kryeministrit në disa pika biznesi për problematika të ndryshme.

  • 29/03/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë