Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e procesit të vaksinimit kundër Covid 19.

  • 29/03/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë