Inspektim i Kryeministrit, lidhur me vazhdimësinë e procesit të vaksinimit.

  • 30/03/2021
  • Qarku Shkodër
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë