Bashkëbisedim për problematika të ndryshme me qytetarë të zonës.

  • 31/03/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë