Takim dhe bashkëbisedim i Kryeministrit me qytetarë të ndryshëm.

  • 31/03/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë