Takime të ndryshme të Kryeministrit me qytetarë të zonës.

  • 29/03/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë