Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve për infrastrukturën.

  • 31/03/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë