Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve infrastrukturore.

  • 30/03/2021
  • Qarku Shkodër
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë