Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve për infrastrukturën.

  • 30/03/2021
  • Qarku Shkodër
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit