Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e  punimeve në infrastrukturë.

  • 29/03/2021
  • Qarku Lezhe
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë