Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve infrastrukturore, pjesë e procesit të rindërtimit.

  • 29/03/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit