Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve për banesat që janë pjesë e procesit të rindërtimit.

  • 29/03/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë