Eshtrat e Shenjtit Shen Joan Vladimiri levizen nga arkivat e MHK ne vendbanimin e tyre te perhershem, nga u levizen ne vitin 1967.

  • 31/03/2021
  • 11:00
  • MHK, Manastiri i Shen Joan Vladimirit ne Shijon-Elbasan
  • Ministri i Kulturës.
  • Ministri i Kulturës, të tjerë.