Vizitë dhe bashkëbisedim i Kryeministrit në disa pika biznesi për problematika të ndryshme.

  • 27/03/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit