Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e procesit të vaksinimit kundër COVID 19.

  • 28/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë