Inspektim i Kryeministrit për vazhdimësinë e procesit të vaksinimit në qark.

  • 27/03/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit