Bashkëbisedim i Kryeminsitrit me disa qytetarë për problematika të ndryshme.

  • 28/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë