Bashkëbisedim i Kryeministrit më qytetarë të ndryshëm.

  • 27/03/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë