Mbarevajtja e projektit dhe nenshkrimi i marreveshjeve ne kuader te projektit “Fishing blue” mbeshtetur nga BE per sektorin te peshkimit ne Shqiperi.

  • 30/03/2021
  • Qarku Tirane MBZHR
  • Ministrja znj. Milva Ekonomi
  • Ministrja znj. Milva Ekonomi dhe pjesmarret te tjere