Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve në infrastrukturë.

  • 27/03/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit