Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve që po kryhen për përmirësimin e infrastrukturës.

  • 28/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit