Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve për banesat, pjesë e procesit të rindërtimit.

  • 28/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit