Bashkëbisedim i Kryeministrit me qytetarëve të ndryshëm për  disa problematika që ka komuniteti. 

  • 26/03/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri. Të tjerë