Bashkëbisedime informuese të Kryeministrit me qytetarë të ndryshëm.

  • 26/03/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë