Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve në infrastrukturë.

  • 26/03/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë