Dalje televizive në Top Channel me qëllim informimin e publikut për çeljen e Skemës Mbështetëse për Bujqësi dhe Blegtori

  • 26/03/2021
  • Top Channel
  • Drejtuesja e Institucionit, Drejtuesit e emisionit
  • Drejtuesja e Institucionit, Drejtuesit e emisionit